โปร PB ฟรี 20/4/2560

วิธีใช้งานโปรแกรม
-แตกไฟล์ที่โหลดไปไว้ที่ไหนก็ได้
-คลิกขวาที่ไฟล์โปรแล้วเลือก Run as ministrator เพื่อเปิดโปร 
-ถ้าไม่ Run as ministrator โปรจะไม่ติด
-เปิดเกมแล้วเข้าเกม โปรแกรมจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
-จากนั้นจะเห็นเมนูโปรแสดงขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมือ 
 -ใช้ปุ่ม INS เพื่อ แสดง/ซ่อน เมนู  
-ใช้ปุ่ม ลูกศรขึ้นลงเลือกฟังก์ชันที่จะใช้งาน ลูกศรซ้านขวา เปิด/ปิด ฟังก์ชัน


ฟังก์ชันโปรฟรี
เป้ากลางจอ
แสดงเส้นทาง
แสดงหลอดเลือด
แสดงชื่อผู้เล่น HP
cแสดงระยะห่าง
แสดงกรอบรอบตัว
แสดงตัวที่กำลังล็อค
ล็อคเป้า 360 องศา 
ปิดหมอกควัน
เพิ่มแสงสว่าง
มองทะลุสี
มองทะลุสีหลังกำแพง 9 สี
มองทะลุสีหน้ากำแพง 9 สี
มองทะลุเส้น
ลดแรงดีด
เปลี่ยนปืนไว
ใส่กระสุนเร็ว
สไนรัว/ซองรัว
วิ่งเร็ว
กระโดดไม่จำกัด
ตกที่สูงไม่เสียเลือด
กันเด้งออกจากห้อง
กันหัวห้องเตะ
เข้าห้องที่ติดพาสได้

                                                                     

ปฏิกิริยา:

โปร PB ฟรี 20/4/2560

Posted 03:23 by Hacker in ป้ายกำกับ:
วิธีใช้งานโปรแกรม
-แตกไฟล์ที่โหลดไปไว้ที่ไหนก็ได้
-คลิกขวาที่ไฟล์โปรแล้วเลือก Run as ministrator เพื่อเปิดโปร 
-ถ้าไม่ Run as ministrator โปรจะไม่ติด
-เปิดเกมแล้วเข้าเกม โปรแกรมจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
-จากนั้นจะเห็นเมนูโปรแสดงขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมือ 
 -ใช้ปุ่ม INS เพื่อ แสดง/ซ่อน เมนู  
-ใช้ปุ่ม ลูกศรขึ้นลงเลือกฟังก์ชันที่จะใช้งาน ลูกศรซ้านขวา เปิด/ปิด ฟังก์ชัน


ฟังก์ชันโปรฟรี
เป้ากลางจอ
แสดงเส้นทาง
แสดงหลอดเลือด
แสดงชื่อผู้เล่น HP
cแสดงระยะห่าง
แสดงกรอบรอบตัว
แสดงตัวที่กำลังล็อค
ล็อคเป้า 360 องศา 
ปิดหมอกควัน
เพิ่มแสงสว่าง
มองทะลุสี
มองทะลุสีหลังกำแพง 9 สี
มองทะลุสีหน้ากำแพง 9 สี
มองทะลุเส้น
ลดแรงดีด
เปลี่ยนปืนไว
ใส่กระสุนเร็ว
สไนรัว/ซองรัว
วิ่งเร็ว
กระโดดไม่จำกัด
ตกที่สูงไม่เสียเลือด
กันเด้งออกจากห้อง
กันหัวห้องเตะ
เข้าห้องที่ติดพาสได้

                                                                     


0 comment(s) to... “โปร PB ฟรี 20/4/2560 ”