8-12-2556Xshot(64บิต)

**วิธีใช้งาน** 
เปิดโปรแล้วเข้าเกมส์จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้กรอก User
เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม Ok.. แล้วจะเด้งให้กรอก Password อีกครั้ง กดOK..
Username = eagine
Password = 1150 

ปฏิกิริยา:

8-12-2556Xshot(64บิต)

Posted 21:58 by Hacker in ป้ายกำกับ:
**วิธีใช้งาน** 
เปิดโปรแล้วเข้าเกมส์จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้กรอก User
เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม Ok.. แล้วจะเด้งให้กรอก Password อีกครั้ง กดOK..
Username = eagine
Password = 1150 3 comment(s) to... “8-12-2556Xshot(64บิต) ”