2SKILLPB[TH] Ver 1.0.0.2 Free สไนรัว - ซองรัว
โหลดโปรฟั่งชั่นการใช้งาน
1.กระสุนไม่จำกัด [แม็กไม่จำกัด]
2.สไนรัว - ซองรัว Auto
3.ระเบิดไม่โดนตัวเอง[อมตะด่านบอท] Auto

กระสูน[แม็กไม่จำกัด] ตอนเปลี่ยน แม็กให้กด R ค้างไว้ นะครับจนกว่ากระสูนจะเหลือเท่าเดิม ค่อยปล่อย
[ห้าม กด R ค้างแล้วเปลี่ยนปืนไม่งั้นจะทำให้เด้งนะครับ]


สนับสนุนเว็บ : คลิก

ปฏิกิริยา:

2SKILLPB[TH] Ver 1.0.0.2 Free สไนรัว - ซองรัว

Posted 02:52 by Unknown in ป้ายกำกับ:โหลดโปรฟั่งชั่นการใช้งาน
1.กระสุนไม่จำกัด [แม็กไม่จำกัด]
2.สไนรัว - ซองรัว Auto
3.ระเบิดไม่โดนตัวเอง[อมตะด่านบอท] Auto

กระสูน[แม็กไม่จำกัด] ตอนเปลี่ยน แม็กให้กด R ค้างไว้ นะครับจนกว่ากระสูนจะเหลือเท่าเดิม ค่อยปล่อย
[ห้าม กด R ค้างแล้วเปลี่ยนปืนไม่งั้นจะทำให้เด้งนะครับ]


สนับสนุนเว็บ : คลิก0 comment(s) to... “2SKILLPB[TH] Ver 1.0.0.2 Free สไนรัว - ซองรัว”